Studenckie Koła Naukowe

na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt

Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

e-mail:stud.sess.anim@ur.krakow.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Kół Naukowych prof. dr hab. Piotr Zapletal rzzaplet@cyf-kr.edu.pl
Przewodniczący Studenckich Kół Naukowych WHIBZ inż. Jacek Jaźwiec jazwiec.jacek@gmail.com

 

więcej
więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies